1
beantwortete Frage
Přijde vám normální tohle prodlužování termínu?!