1
beantwortete Frage
Prosím opravte si ten slovenský preklad. "bod zafajčenia"? to snáď nie